NORDIC COLEOPTERA GROUP

Med syfte att:
- främja intresset för skalbaggar i Norden
- öka utbytet av information om skalbaggar
- anordna träffar och seminarier
- driva hemsidan BeetleBase

Föreningen Medlemskap BeetleBase
Gruppansvariga Om oss / Kontakt Länkar


 Föreningen

Studiet av insekter har en lång tradition i Norden, och i lika stor grad gäller detta även vår fallenhet för föreningar och sällskap. Hittills har dessa varit avgränsade till våra respektive länder, men med de kommunikationsmöjligheter vi har idag gör sig också ett behov av samsyn och kunskapsutbyte mellan våra länder allt mer gällande. Det är några av de ändamål som Nordic Coleoptera Group kommer att arbeta med.

Föreningen står idag bakom siten BeetleBase.com, som blivit en samlingspunkt för alla intresserade av skalbaggar. Där kan man inhämta men också dela med sig av information och kunskap. Intentionen har från start varit att deltagarna själva skall vara med och bygga upp sitens innehåll, bland annat genom inlägg i diskussionsforumet.


 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla med intresse för skalbaggar. Genom ett medlemskap får man tillgång till allt material på BeetleBase, samt möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

Ett medlemskap kostar 100 SEK, och gäller ett år från betaldatum. Betalning sker med betalkort genom PayPal. Alternativt kan även betalning ske kontant, ta då kontakt med någon i styrelsen från ditt land.

Klicka på någon av knapparna här nedan för att bli medlem. Du kommer att länkas till PayPal, som är ett välkänt internationellt företag som tar hand om betalningar över nätet. Håll musen här över för ytterligare betalinfo.

Jag har inlogg till BeetleBase

Jag saknar inlogg till BeetleBase


 Om oss / kontakt

Styrelsen består för närvarande av:

Ordförande   Håkan Lundkvist
Vice Ordförande   Tom Clayhills
Sekreterare   Per Kristian  Solevåg
Kassör   Christoffer Fägerström
Ledamot   Jan Schreiber
Ledamot   Olof Persson
Ledamot   Gorm Jørgensen

 Länkar

Här finner du några hemsidor inom coleopterologi i Norden.

Myndigheter:
Sverige, ArtDatabanken
Norge, Artsdatabanken

Rapportering av skalbaggsfynd:
Sverige, Artportalen
Norge, Artsobservationer

Övrigt
Bertil Ericsons hemsida

Tips samt ändringar av listan tas emot av webmaster.

Föreningar:
Sveriges Entomologiska Förening
Norsk Entomologisk Forening
Dansk Entomologisk Forening

 BeetleBase

BeetleBase är mötesplatsen för alla intresserade av skalbaggar. I grunden finns NGCs officiella skalbaggskatalog, och till den finns en stor mängd synonymer, litteratur, artiklar, bilder och diskussioner kopplade.

Sidan är öppen för alla intresserade, men kräver att man ansöker om ett inlogg. Medlemmar i NCG har dessutom tillgång till ett stort PDF-arkiv.

Klicka här för att komma till BeetleBase förstasida, som ger en vink om vad som pågår där just nu. Där ansöker du också om ett inlogg.


 Gruppansvariga

En viktig uppgift för Nordic Coleoptera Group är att utveckla vårt gemensamma kunnande om skalbaggarna i Norden. Ett sätt är att pusha för att de som vill kan fördjupa sig i en särskild grupp skalbaggar. Detta kan röra sig om en familj, en underfamilj eller ett eller flera släkten.

Läs mer om gruppansvariga på dess särskilda sida.

För närvarande ser listan över gruppansvariga ut som följer:

Familj/släkteGruppansvarig

Dytiscidae    Johannes Bergsten
Dytiscidae    Anders Nilsson
Ptiliidae    Mikael Sörensson
Staphylinidae    Torbjörn Ramqvist
Elateridae    Jyrki Muona
Eucnemidae: Eucnemis    Jyrki Muona
Eucnemidae    Jyrki Muona
Throscidae    Jyrki Muona
Buprestidae    Jyrki Muona
Ciidae: Ciinae    Olof Persson
Mordellidae    Håkan Lundkvist
Melandryidae    Roger Pettersson
Lucanidae    Mattias Forshage
Trogidae    Mattias Forshage
Bolboceratidae    Mattias Forshage
Geotrupidae    Mattias Forshage
Ochodaeidae    Mattias Forshage
Scarabaeidae    Mattias Forshage
Cerambycidae    Jørn Misser
Orsodacnidae    Hans-Erik Wanntorp
Megalopodidae    Hans-Erik Wanntorp
Chrysomelidae    Hans-Erik Wanntorp
Curculionidae: Bagoinae    Christoffer Fägerström
Curculionidae: Cryptorhynchinae    Christoffer Fägerström

Nordic Coleoptera Group är en förening för skalbaggsintresserade inom Norden. Föreningens samlingspunkt är BeetleBase, en hemsida för information och kunskapsutbyte mellan medlemmarna.
 

Möten och händelser

Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Årsmöte 2011