Åter till förstasidan

 Filter: underfamiljen Scymninae
Antal taxa: 35  1 2 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
62-.008-.0012. Scymnus apetzi  Mulsant, 1846                                          P T         
62-.008-.0014. Scymnus suffrianioides  J. R. Sahlberg, 1913                                             Ö        
62-.008-.0015. Scymnus suffrianioides  ssp. apetzoides  Capra & Fürsch, 1967   Sk Bl Ha Sm Öl     Vg Bo    Up                  S N   F K   A   P T       
62-.008-.002-. Scymnus doriae  Capra, 1924                                             Ö        
62-.008-.003-. Scymnus frontalis  (Fabricius, 1787)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly   Lu   S N D F K E A I P T         
62-.008-.004-. Scymnus schmidti  Fürsch, 1958   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo    Up Vs                 S N D F K    I P T       
62-.008-.0042. Scymnus jakowlewi  Weise, 1892         Go            Dr   Hs    Ån Vb Nb   Ly Pl Lu To S N   F    A          
62-.008-.005-. Scymnus interruptus  (Goeze, 1777)                                          P T         
62-.008-.0051. Scymnus femoralis  (Gyllenhal, 1827)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr   Hs     Ån Vb Nb Ås    Lu   S N D F K   A   P T         
62-.008-.006-. Scymnus abietis  (Paykull, 1798)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb       S N D F K E A I P T       
62-.008-.007-. Scymnus silesiacus  Weise, 1902       Sm   Go   Ög      Up Vs                 S         P    Ö   NT
62-.008-.008-. Scymnus nigrinus  Kugelann, 1794   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T       
62-.008-.009-. Scymnus rubromaculatus  (Goeze, 1777)   Sk         Vg                       S   D F   E A I P T       
62-.008-.010-. Scymnus haemorrhoidalis  Herbst, 1797   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb   Ly   Lu To S N D F K E A I P T         
62-.008-.011-. Scymnus ferrugatus  (Moll, 1785)   Sk                               S    F K E A I P T           
62-.008-.012-. Scymnus auritus  Thunberg, 1795   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr    Me   Ån Vb        S N D F K E A I P T           
62-.008-.013-. Scymnus impexus  Mulsant, 1850       Sm     Ög                        S         P T     
62-.008-.014-. Scymnus limbatus  Stephens, 1832   Sk   Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs    Ån Vb Nb   Ly   Lu To S N D F K E A I P T       
62-.008-.015-. Scymnus suturalis  Thunberg, 1795   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me     Vb Nb   Ly   Lu   S N D F K E A I P T         
62-.008-.016-. Scymnus ater  Kugelann, 1794                                       E A   P T       
62-.008-.0163. Scymnus fennicus  J. R. Sahlberg, 1886         Go        Up    Dr Hs    Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K            
62-.008-.017-. Scymnus subvillosus  (Goeze, 1777)                                           T           
62-.0081.001-. Nephus redtenbacheri  (Mulsant, 1846)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly   Lu To S N D F K E A I P T           
62-.0081.0011. Nephus jacobsoni  (Barovskij, 1906)                                     F         Ö        
62-.0081.002-. Nephus limonii  (Donisthorpe, 1903)      Ha       Vg Bo                Nb     Lu   S N D F       T      NT
62-.0081.003-. Nephus quadrimaculatus  (Herbst, 1783)         Go                          S   D     A I P T       
62-.0081.004-. Nephus bipunctatus  (Kugelann, 1794)   Sk Bl         Bo      Vs                 S N D F K E A I P T      DD
62-.0081.005-. Nephus bisignatus  (Boheman, 1850)   Sk Bl   Sm Öl Go GS   Vg Bo    Up Vs Vr Dr   Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly   Lu To S N D F K      T     
62-.009-.001-. Stethorus pusillus  Herbst, 1797   Sk     Öl Go   Ög   Bo   Up Vs Vr Dr       Ån         S N D F K E A I P T           
62-.010-.001-. Clitostethus arcuatus  (P. Rossi, 1794)   Sk         Vg                       S N D        T