Åter till förstasidan

 Filter: tribus Chlaeniini
Antal taxa: 12  1
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
01-.066-.001-. Chlaenius spoliatus  (Rossi, 1790)                                          P T         
01-.066-.003-. Chlaenius velutinus  (Duftschmid, 1812)                                           T             
01-.066-.004-. Chlaenius tristis  (Schaller, 1783)   Sk Bl   Sm Öl Go GS Ög Vg     Up Vs Vr     Me            S N D F K E A I P T      NT
01-.066-.005-. Chlaenius nigricornis  (Fabricius, 1787)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs     Ån   Nb       S N D F K E A I P T      NT
01-.066-.006-. Chlaenius nitidulus  (Schrank, 1781)         Go                          S   D F K E A I P T    EN
01-.066-.007-. Chlaenius tibialis  Dejean, 1826                                        A    T         
01-.066-.008-. Chlaenius vestitus  (Paykull, 1790)   Sk     Öl Go                          S   D     A I P T       
01-.066-.009-. Chlaenius olivieri  Crotch, 1870                                           T             
01-.066-.010-. Chlaenius sulcicollis  (Paykull, 1798)   Sk     Öl Go                          S   D F   E A I P T      VU
01-.066-.011-. Chlaenius quadrisulcatus  (Paykull, 1790)   Sk    Sm Öl    Ög Vg      Up                  S   D   K E A    T      VU
01-.066-.012-. Chlaenius costulatus  (Motschulsky, 1859)                            Nb       S    F K E A I P T      VU
01-.067-.001-. Callistus lunatus  (Fabricius, 1775)                                    D     A I P T