Åter till förstasidan

 Filter: familj Tenebrionidae
Antal taxa: 116  1 2 3 4 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
81-.001-.001-. Lagria hirta  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb   Ås      S N D F K E A I P T     
81-.001-.002-. Lagria atripes  Mulsant & Guillebeau,1855                                          P T       
82-.001-.002-. Allecula morio  (Fabricius, 1787)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo   Up Vs Vr                S   D F    A   P T      NT
82-.001-.003-. Allecula rhenana  Bach, 1856   Sk Bl   Sm Öl    Ög        Vs                 S N D       P T      VU
82-.002-.001-. Hymenophorus avajewi  (Semenov, 1901)       Sm    GS Ög Vg     Up          Ån         S N   F      P     EN
82-.003-.001-. Prionychus ater  (Fabricius, 1775)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo   Up Vs Vr                S N D F K E A I P T         
82-.003-.002-. Prionychus melanarius  (Germar, 1813)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög   Bo    Up                  S N   F K     P T    VU
82-.004-.001-. Hymenalia rufipes  (Fabricius, 1792)   Sk Bl   Sm Öl Go   Ög Vg     Up                  S N D     A   P T      NT
82-.005-.001-. Pseudocistela ceramboides  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs      Vb Nb    Pl    S N D F   E A I P T       
82-.006-.001-. Gonodera luperus  (Herbst, 1783)   Sk Bl   Sm Öl Go   Ög   Bo    Up Vs                 S N D    E    P T       
82-.007-.001-. Isomira antennata  (Panzer, 1798)                                                       
82-.007-.002-. Isomira thoracica  (Fabricius, 1792)                                     F      P T         
82-.007-.005-. Isomira murina  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr          Ås      S N D F K E A I P T     
82-.007-.0051. Isomira icteropa  (Küster, 1852)                                           T           
82-.007-.0052. Isomira hypocrita  Mulsant, 1856                                           T             
82-.008-.001-. Mycetochara flavipes  (Fabricius, 1792)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs   Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu   S N D F K E A I P T       
82-.008-.002-. Mycetochara axillaris  (Paykull, 1799)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg    Up Vs Vr Dr      Ån Vb Nb       S N D F K E A I P T         
82-.008-.006-. Mycetochara humeralis  (Fabricius, 1787)   Sk Bl Ha Sm   Go   Ög Vg   Ds Up Vs Vr                S N D F K E A I P T      NT
82-.008-.007-. Mycetochara roubali  Maran, 1954                                          P            
82-.008-.009-. Mycetochara obscura  (Zetterstedt, 1840)       Sm     Ög Vg    Up   Vr Dr   Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N   F K   A I P      
82-.008-.011-. Mycetochara maura  (Fabricius, 1792)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr    Hs             S N D    E A   P T         
82-.008-.012-. Mycetochara pygmaea  (L. Redtenbacher, 1874)                                          P              
82-.009-.001-. Podonta nigrita  (Fabricius, 1794)                                          P            
82-.010-.001-. Cteniopus sulphuripes  (Germar, 1824)                                          P            
82-.010-.002-. Cteniopus sulphureus  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl   Sm Öl Go GS Ög   Bo    Up                  S N D F    A I P T       
82-.011-.001-. Omophlus lepturoides  (Fabricius, 1787)                                           T           
82-.011-.005-. Omophlus pubescens  (Linnaeus, 1767)        Öl                           S     K   A I P T      EN
82-.011-.006-. Omophlus lividipes  Mulsant, 1856                                          P T             
83-.001-.001-. Asida sabulosa  (Fuessly, 1775)                                           T           
83-.001-.002-. Asida lutosa  Solier, 1836