Åter till förstasidan

 Filter: familj Coccinellidae
Antal taxa: 98  1 2 3 4 »»
  Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T Ne Ö  
62-.001-.001-. Tetrabrachys connatus  (Creutzer, 1796)                                             Ö          
62-.002-.001-. Henosepilachna argus  (Geoffroy, 1762)                                          P T           
62-.002-.002-. Henosepilachna elaterii  (P. Rossi, 1794)                                           T           
62-.003-.001-. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata  (Linnaeus, 1758)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs             S N D F K E A I P T           
62-.004-.001-. Cynegetis impunctata  (Linnaeus, 1767)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo    Up      Hs             S N D F    A   P T         
62-.005-.001-. Coccidula scutellata  (Herbst, 1783)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr              S N D F   E A I P T           
62-.005-.002-. Coccidula rufa  (Herbst, 1783)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb    Pl    S N D F K E A I P T           
62-.006-.001-. Rhyzobius litura  (Fabricius, 1787)   Sk Bl    Öl Go         Up                  S   D       P T         
62-.006-.002-. Rhyzobius chrysomeloides  (Herbst, 1792)   Sk Bl                              S N D       P T       
62-.0061-.001-. Lindorus forestieri  (Mulsant, 1853)                                             Ö    
62-.0062-.001-. Cryptolaemus montrouzieri  Mulsant, 1853   Sk    Sm           Up                  S N   F           
62-.007-.001-. Novius cruentatus  (Mulsant, 1846)                                          P T           
62-.008-.0012. Scymnus apetzi  Mulsant, 1846                                          P T         
62-.008-.0014. Scymnus suffrianioides  J. R. Sahlberg, 1913                                             Ö        
62-.008-.0015. Scymnus suffrianioides  ssp. apetzoides  Capra & Fürsch, 1967   Sk Bl Ha Sm Öl     Vg Bo    Up                  S N   F K   A   P T       
62-.008-.002-. Scymnus doriae  Capra, 1924                                             Ö        
62-.008-.003-. Scymnus frontalis  (Fabricius, 1787)   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb Ås Ly   Lu   S N D F K E A I P T         
62-.008-.004-. Scymnus schmidti  Fürsch, 1958   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo    Up Vs                 S N D F K    I P T       
62-.008-.0042. Scymnus jakowlewi  Weise, 1892         Go            Dr   Hs    Ån Vb Nb   Ly Pl Lu To S N   F    A          
62-.008-.005-. Scymnus interruptus  (Goeze, 1777)                                          P T         
62-.008-.0051. Scymnus femoralis  (Gyllenhal, 1827)   Sk Bl Ha Sm Öl    Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr   Hs     Ån Vb Nb Ås    Lu   S N D F K   A   P T         
62-.008-.006-. Scymnus abietis  (Paykull, 1798)   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb       S N D F K E A I P T       
62-.008-.007-. Scymnus silesiacus  Weise, 1902       Sm   Go   Ög      Up Vs                 S         P    Ö   NT
62-.008-.008-. Scymnus nigrinus  Kugelann, 1794   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pl Lu To S N D F K E A I P T       
62-.008-.009-. Scymnus rubromaculatus  (Goeze, 1777)   Sk         Vg                       S   D F   E A I P T       
62-.008-.010-. Scymnus haemorrhoidalis  Herbst, 1797   Sk Bl Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Hs Me   Ån Vb Nb   Ly   Lu To S N D F K E A I P T         
62-.008-.011-. Scymnus ferrugatus  (Moll, 1785)   Sk                               S    F K E A I P T           
62-.008-.012-. Scymnus auritus  Thunberg, 1795   Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr    Me   Ån Vb        S N D F K E A I P T           
62-.008-.013-. Scymnus impexus  Mulsant, 1850       Sm     Ög                        S         P T     
62-.008-.014-. Scymnus limbatus  Stephens, 1832   Sk   Ha Sm Öl Go   Ög Vg Bo   Up Vs Vr Dr Hs    Ån Vb Nb   Ly   Lu To S N D F K E A I P T